Etäyhteys työnohjauksessa – etäisyyttä vai yhteyttä?

Etävastaanotto, etäkonsultaatio, etävalmennus, jopa etäterapia. Sähköisen viestimien aikakaudella asiantuntijapalveluidenkin käyttöä on totuttu hoitamaan kätevästi ja tehokkaasti erilaisten etäyhteys-palveluiden avulla. Eri ammattiryhmien eettiset neuvostot pohtivat ja ottavat kantaa etäpalveluiden luotettavuuteen ja laatuun säännöllisin väliajoin, tosin tätä nykyä aina vain harvemmin. Totumme uusiin ”käyttöliittymiin” pikku hiljaa.

Työnohjauksen näkökulmasta katsoen etäohjaukseen lienee yhtä monia suhtautumistapoja, kuin on työnohjaajiakin. Dialogisesta viitekehyksestä katsoen fokus on kuitenkin syytä siirtää työnohjaajan omista intresseistä asiakkaaseen, jolloin asetelma onkin jo hieman erilainen: Millainen ohjauksellinen yhteistyö palvelee asiakkaan työnohjausprosessia parhaiten?

 

Sitä saa, mitä tilaa

Työnohjaus on lähtökohtaisesti aina asiakkaan tarpeista liikkeelle lähtevää toimintaa. Työ- ja elämäntilanteet vaihtelevat, ja jo siksikin työnohjauksen etäsaatavuus on perusteltua. Onko parempi, että ohjaus jäisi yksittäiseltä työntekijältä tai osalta ryhmää kokonaan saamatta, mikäli kasvokkaisen
tapaamisen järjestäminen on tiukassa tilanteessa haasteellista tai mahdotonta? Ei ole.

On kuitenkin syytä hahmottaa etäyhteyden reunaehdot. Jos videovälitteinen yhteys koetaan vain ”puhuvana päänä”, voi asiakas syvempää kohtaamista toivoessaan kokea suurtakin pettymistä ja turhautumista. On hyvä muistaa, että viestintämme koostuu suurimmalta osaltaan kaikesta muusta kuin puheestamme; ilmeistä, asennoista, kaikesta siitä sanattomasta, jolla olemme vuorovaikutuksessa toinen toisiimme.

Lisäksi työnohjauksessa on usein käytössä monenlaiset keskustelua konkretisoivat toiminnalliset keinot. Etäyhteys ei luonnollisestikaan sulje näitä kaikkia pois, mutta kaventaa esimerkiksi erilaisten tunne- ja ryhmäharjoitteiden käyttöä. Asia erikseen ovat useat menetelmälliset prosessityökalut, kuten vaikka voimauttava valokuva tai yhteisöteatteri. On hankala kuvitella näitä mainioita menetelmiä etäyhteyden varassa toteutettaviksi.

Työnohjaajan on huolehdittava aidosta ja vahvasta läsnäolosta etäyhteydenkin varassa ollessa. Etäohjauksesta ei saa muodostua työnohjauksen kevytversio, jossa ei uskalleta puolin ja toisin asettua vastavuoroiseen asetelmaan. Tämä vaatii asiakkaaltakin paljon: Onnistuuko keskittyminen, vai houkutteleeko jonkin ”ihan vain pienen” asian hoitaminen ohjauksen ohella. Sitähän ei kukaan huomaa...

Mikä sitten voisi olla etäyhteyden tuoma lisäarvo työnohjauksessa?

 

Ketterää kohtaamista

En olisi itse valmis rakentamaan työnohjausprosessia pelkästään etäyhteyden varaan, mutta yhteyksien apuvälineeksi sen kelpuutan. Täällä pitkien välimatkojen periferiassa työskennellessä huomaa, että työnohjauksen keidashetken saaminen ilman kymmenien kilometrien ajoa on joskus paikallaan. Samoin hajallaan olevien työyhteisöjen tai -ryhmien aikataulupaini kevenee, kun joskus tapaaminen voidaan sopia etänä. Myös erilaisten työnohjauksellisten prosessien ”seurantapalavereissa” etäyhteys voi olla aivan kelpo väline, tarvittaessa.

Tärkeintä on kuitenkin asiakkaan kokema hyöty etäyhteyden ketteryydestä. Tietoisesti valittuna ja reunaehdot tunnistaen etäohjaus voi palvella työnohjausprosessin osana mainiosti. Etäyhteys ei sovi kaikille eikä kaikkiin tilanteisiin, mutta sillä on paikkansa työnohjauksen kentässä.

 

Välillä on väliä

Lopuksi on vielä hyvä palauttaa meidät ohjaajat tässäkin keskustelussa omalle, sopivankokoiselle paikallemme dialogisuuden hengen mukaisesti: Suurin työnohjauksellinen työ ja edistys tapahtuu muualla kuin työnohjaustapaamisissa, nimittäin tapaamisten välillä. Menestyksekäs prosessi tarvitsee siis sekä ohjauksellista yhteyttä että etäisyyttä.

Olennaista hyödylliseksi koetussa työnohjauksessa on asiakkaan oma toiminta ja oman toimintansa pohtiminen työarjessaan. Olipa tapaamisen toteutustapa millainen tahansa, työnohjaaja on kätilöimässä, mutta asiakas synnyttää itse omat näkökulmansa ja tiedostamisen polkunsa. Työnohjauksen hyöty syntyy, kun yhteisen työskentelyn hedelmät päätyvät asiakkaan toimintaan ja ajatteluun käytännön työarjessa.

 

Kurkista Kirkaste Oy:n työnohjauspalveluita tästä.
Olisinko työnohjaajasi?